Biuletyn Informacji Publicznej: Urząd Gminy KRUSZYNA 28-05-2018, 10:20
Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2016
1.
Przetarg nieograniczony
Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. "Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Widzów przy ul. Kościelnej 3"

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Daniel Wieczorek
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-12-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-15 15:13

2.

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiące własność Skarbu Państwa


Załączniki: Rozmiar:
193.676 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Krzysztof Gębski
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Gębski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-21 09:05

3.

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy


Załączniki: Rozmiar:
740.271 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Krzysztof Gębski
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Gębski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-21 09:03

4.

Przetarg nieograniczony na Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć i szkoleń w projekcie: Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w gminie Kruszyna


Załączniki: Rozmiar:
160.455 KB
378.534 KB
71.761 KB
68.203 KB
67.858 KB
67.289 KB
67.315 KB
67.420 KB
68.153 KB
69.211 KB
227.994 KB
403.248 KB
276.695 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Ewelina Kokot
Osoba, która wprowadziła dane: Ewelina Kokot
Data wytworzenia informacji: 2016-12-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-27 14:34

5.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu p.n.: Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna"


Załączniki: Rozmiar:
172.072 KB
694.204 KB
973.743 KB
82.784 KB
76.195 KB
216.244 KB
72.076 KB
73.332 KB
75.110 KB
457.849 KB
306.466 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-12-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-23 10:48

6.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. "Przebudowa dogi gminnej w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach operacji p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 694450 S Widzów ul. Antoniowska""


Załączniki: Rozmiar:
333.851 KB
608.363 KB
201.500 KB
24.468 KB
24.621 KB
24.807 KB
23.121 KB
24.860 KB
25.065 KB
1.199 MB
92.324 KB
326.482 KB
3.299 MB
299.957 KB
180.862 KB
1.503 MB
294.223 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Daniel Wieczorek
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Wieczorek
Data wytworzenia informacji: 2016-12-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-12-02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-19 10:36

7.

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszyna, położonej we wsi Kijów oznaczonej numerem ewidencyjnym 166/60


Załączniki: Rozmiar:
265.515 KB
68.801 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Krzysztof Gębski
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Gębski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-10
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-21 08:36

8.

Wójt Gminy Kruszyna oglasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kruszyna, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1667, 1668 położonych we wsi Jacków


Załączniki: Rozmiar:
388.026 KB
75.471 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Krzysztof Gębski
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Gębski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-11-10
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-21 08:39

9.

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego


Załączniki: Rozmiar:
88.837 KB
104.326 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Krzysztof Gębski
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Gębski
Data wytworzenia informacji: 2016-08-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-08-16
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-16 13:06

10.

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszyna położonej we wsi Lgota Mała o numerze ewidencyjnym działki 5647


Załączniki: Rozmiar:
270.899 KB
74.407 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Krzysztof Gębski
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-16 08:21

11.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. "Przebudowa drogi gminnej Nr 694141 S Jacków ul. Dworcowa"


Załączniki: Rozmiar:
428.263 KB
439.022 KB
199.500 KB
36.500 KB
36.500 KB
35.000 KB
38.500 KB
199.483 KB
622.727 KB
1.214 MB
388.015 KB
308.372 KB
1.112 MB
152.925 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Daniel Wieczorek
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Wieczorek
Data wytworzenia informacji: 2016-07-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-24 14:45

12.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. "Remont - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jacków, obejmującej działkę o numerze ewid. 1730"


Załączniki: Rozmiar:
428.563 KB
437.695 KB
47.000 KB
37.000 KB
36.500 KB
35.000 KB
38.500 KB
254.649 KB
448.099 KB
1.363 MB
370.514 KB
286.548 KB
250.266 KB
1.107 MB
152.762 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Daniel Wieczorek
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Wieczorek
Data wytworzenia informacji: 2016-07-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-02 11:32

13.

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Kruszyna, położonych we Wsi Jacków o numerach ewidencyjnych 212 i 2009


Załączniki: Rozmiar:
92.670 KB
69.446 KB
220.607 KB
75.488 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Krzysztof Gębski
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-07-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-26 08:12

14.

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszyna, położonej w miejscowości Jacków o numerze ewidencyjnym 1480


Załączniki: Rozmiar:
90.885 KB
67.368 KB
164.960 KB
72.767 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Krzysztof Gębski
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-07-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-07-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-26 08:13

15.

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchmości stanowiącej własność Gminy Kruszyna, położonej we wsi Wikłów o numerze ewidencyjnym działki 595/4


Załączniki: Rozmiar:
93.732 KB
93.850 KB
54.752 KB
70.018 KB
77.854 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Krzysztof Gębski
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Gębski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-24
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-05 08:46

16.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n. "Remont i przebudowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Lgota Mała wraz z adaptacją części mieszkalnej dla przedszkola"


Załączniki: Rozmiar:
408.346 KB
39.500 KB
236.012 KB
2.896 MB
199.852 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Daniel Wieczorek
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Wieczorek
Data wytworzenia informacji: 2016-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-14 10:42

17.

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszyna, położonej we wsi Kruszyna o numerach ewidencyjnych działek 406/1 i 407/6


Załączniki: Rozmiar:
100.539 KB
94.032 KB
51.796 KB
73.381 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Krzysztof Gębski
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Gębski
Data wytworzenia informacji: 2016-05-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-12 15:30

18.

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego


Załączniki: Rozmiar:
94.070 KB
89.396 KB
89.480 KB
96.413 KB
95.180 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Krzysztof Gębski
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Gębski
Data wytworzenia informacji: 2016-05-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-01 15:09

19.

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego


Załączniki: Rozmiar:
471.980 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Krzysztof Gębski
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Gębski
Data wytworzenia informacji: 2016-05-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-20 12:37

20.

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego


Załączniki: Rozmiar:
1.588 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Maria Starostka
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-05-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-09 09:48

21.

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszyna, położonej we wsi Jacków o numerze ewidencyjnym działki 1691/1


Załączniki: Rozmiar:
1.597 MB
68.993 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Maria Starostka
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Gębski
Data wytworzenia informacji: 2016-05-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-22 14:10

22.

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszyna, położonej we wsi Wikłów o numerze ewidencyjnym działki 595/4


Załączniki: Rozmiar:
985.602 KB
273.383 KB
68.319 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Maria Starostka
Osoba, która wprowadziła dane: Krzysztof Gębski
Data wytworzenia informacji: 2016-04-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-27 08:12

23.

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy


Załączniki: Rozmiar:
2.093 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Joanna Normont-Tarnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-04-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 11:45

24.

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terenu Gminy Kruszyna


Załączniki: Rozmiar:
349.563 KB
805.823 KB
52.500 KB
30.000 KB
28.500 KB
38.000 KB
34.500 KB
36.000 KB
364.968 KB
272.083 KB
281.138 KB
1,011.091 KB
468.746 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Daniel Wieczorek
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Wieczorek
Data wytworzenia informacji: 2016-04-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-16 15:00

25.

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Skarbu Państwa


Załączniki: Rozmiar:
1.257 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Joanna Normont-Tarnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-04-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-04-06
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-06 11:44

26.

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszyna, położonej we wsi Kruszyna o numerach ewidencyjnych działek 406/1 i 407/6


Załączniki: Rozmiar:
1.667 MB
346.503 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Joanna Normont-Tarnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-15 11:30

27.

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszyna, położonej we wsi Jacków o numerze ewidencyjnym działki 282


Załączniki: Rozmiar:
1.839 MB
293.315 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Joanna Normont-Tarnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-15 11:31

28.

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszyna, położonej we wsi Kijów o numerze ewidencyjnym działki 166/60


Załączniki: Rozmiar:
1.146 MB
306.415 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Joanna Normont-Tarnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-15 11:32

29.

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszyna, położonej we wsi Kruszyna o numerze ewidencyjnym działki 740


Załączniki: Rozmiar:
1.519 MB
306.787 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Joanna Normont-Tarnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-15 11:32

30.

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 595/4 obręb Wikłów


Załączniki: Rozmiar:
1.376 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Joanna Normont-Tarnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 12:44

31.

Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, działka nr 1691/1 obręb Jacków


Załączniki: Rozmiar:
1.492 MB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Joanna Normont-Tarnowska
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2016-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2016-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 12:43