Biuletyn Informacji Publicznej: Urząd Gminy KRUSZYNA 28-05-2018, 10:01
Załatwianie Spraw > Działalność gospodarcza
1.

Działalność gospodarcza

Zgłoszenie wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Zmiana wpisu w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej

Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej

Wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2013-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-07 09:27