Biuletyn Informacji Publicznej: Urząd Gminy KRUSZYNA 28-05-2018, 10:01
Załatwianie Spraw > Urząd stanu cywilnego
1.

Urząd stanu cywilnego

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego (Złote Gody)

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2013-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-07 14:42