Biuletyn Informacji Publicznej: Urząd Gminy KRUSZYNA 28-05-2018, 10:52
Rejestr zmian

REJESTR ZMIAN

161.

Data:

2018-03-26 10:15
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII/233/2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2018 roku
Wykonał: Grażyna Olczyk

162.

Data:

2018-03-26 10:14
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII/232/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nie ekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

163.

Data:

2018-03-26 10:13
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII/232/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nie ekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

164.

Data:

2018-03-26 10:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII/231/2018 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

165.

Data:

2018-03-26 10:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII/231/2018 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

166.

Data:

2018-03-26 10:11
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII/230/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

167.

Data:

2018-03-26 10:10
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII/230/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

168.

Data:

2018-03-26 10:09
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII/229/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

169.

Data:

2018-03-26 10:09
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII/229/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

170.

Data:

2018-03-26 10:08
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIII/228/2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość, zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk