Biuletyn Informacji Publicznej: Urząd Gminy KRUSZYNA 28-05-2018, 13:11
Rejestr zmian

REJESTR ZMIAN

201.

Data:

2018-03-09 14:42
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2018 > Podział gminy Kruszyna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Kruszyna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kruszyna na okręgi wyborcze
Wykonał: Przemysław Plenik

202.

Data:

2018-03-09 14:40
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2018 > Podział gminy Kruszyna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Kruszyna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kruszyna na okręgi wyborcze
Wykonał: Przemysław Plenik

203.

Data:

2018-03-09 14:40
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2018 > Podział gminy Kruszyna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Kruszyna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału gminy Kruszyna na okręgi wyborcze
Wykonał: Przemysław Plenik

204.

Data:

2018-03-09 14:30
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2018 > Podział gminy Kruszyna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Kruszyna
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Kruszyna na jednomandatowe okręgi wyborcze
Wykonał: Przemysław Plenik

205.

Data:

2018-03-09 09:37
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyposażenie Szkół Podstawowych w ramach projektu pn. Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna - zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego
Wykonał: Krzysztof Gębski

206.

Data:

2018-03-06 08:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Konkursów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kruszyna ogłasza "Otwarty Konkurs Ofert" na realizację zadania publicznego Gminy Kruszyna w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację
Wykonał: Piotr Włodarczyk

207.

Data:

2018-02-28 14:04
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 01.02.2018 w sprawie ustalenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych pozostających w gminnym zasobie mieszkaniowym
Wykonał: Piotr Kmiecik

208.

Data:

2018-02-28 14:03
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 01.02.2018 w sprawie ustalenia czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych pozostających w gminnym zasobie mieszkaniowym
Wykonał: Piotr Kmiecik

209.

Data:

2018-02-28 12:48
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o podstawowej kwocie dotacji
Wykonał: Przemysław Plenik

210.

Data:

2018-02-27 09:08
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: obw
Wykonał: Przemysław Plenik