Biuletyn Informacji Publicznej: Urząd Gminy KRUSZYNA 28-05-2018, 13:11
Rejestr zmian

REJESTR ZMIAN

241.

Data:

2018-01-29 14:57
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 26.01.2018 w sprawie ustalenia olanu dofinansowania na 2018r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

242.

Data:

2018-01-29 14:56
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 26.01.2018 w sprawie ustalenia olanu dofinansowania na 2018r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

243.

Data:

2018-01-29 14:49
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 23.01.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds.obsługi kasowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

244.

Data:

2018-01-29 14:48
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 23.01.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds.obsługi kasowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

245.

Data:

2018-01-29 14:45
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 15.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Kruszyna na rok szkolny 2018/2019
Wykonał: Urszula Wasiel

246.

Data:

2018-01-29 14:42
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 15.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Kruszyna na rok szkolny 2018/2019
Wykonał: Urszula Wasiel

247.

Data:

2018-01-29 14:09
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 2/2018 Podrejestr zarządzeń dot. budżetu
Wykonał: Urszula Wasiel

248.

Data:

2018-01-29 14:08
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 2/2018 Podrejestr zarządzeń dot. budżetu
Wykonał: Urszula Wasiel

249.

Data:

2018-01-29 13:58
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 03.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 3 przeznaczonych do oddania w najem
Wykonał: Piotr Włodarczyk

250.

Data:

2018-01-29 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 03.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 3 przeznaczonych do oddania w najem
Wykonał: Urszula Wasiel