logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Organy / Rada Gminy
1.

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy z zastrzeżeniem przepisów o referendum gminnym.

Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy określa odrębna ustawa.

W skład Rady wchodzą:

  1. Przewodniczący,
  2. Dwóch Wiceprzewodniczących,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Komisja Gospodarki i Mienia,
  5. Komisja Infrastruktury Technicznej,
  6. Komisja Socjalna,
  7. doraźne komisje do określonych zadań.

Sesje Rady są jawne.
Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
Utrwalanie przez publiczność przebiegu obrad przy pomocy urządzeń audiowizualnych może odbywać się wyłącznie za zgodą Rady.


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2003-04-23
Data udostępnienia informacji w BIP:
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-27 15:13

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Przewodniczący Rady
 Skład Rady
 Regulamin
 Kompetencje
 Protokoły z posiedzeń
 Uchwały Rady Gminy
 Kontakt z radnymi
wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA