logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Inne / Inne informacje publiczne
1.

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Od 1 kwietnia 2012 roku weszła w Zycie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka  migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie
W związku z powyższym osoba  uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy Kruszyna w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym  zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form :
•    E-mailem na adres:  ug@kruszyna.pl
•    Faksem na nr 34 3202054
•    Telefonicznie na nr 34 3202003
•    Pocztą na adres Urząd Gminy Kruszyna , ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna
Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 19.08.2011 o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r Nr 209 poz 1243), usługa tłumaczenia migowego przyz załatwianiu spraw w urzędzie jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione tj. niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Załączniki: Rozmiar:
52.622 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2013-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-07 08:56

rejestr zmian publikacji »

2.

Inne informacje publiczne

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

W celu złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy zapoznać się z zarządzeniem Wójta Gminy Kruszyna nr 6/2008 z 12 maja 2008r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznych Gminy Kruszyna, do którego załącznikami są ww. instrukcja i wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gminy Kruszyna.


Załączniki: Rozmiar:
362.796 KB
1.689 MB
406.088 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2003-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-28 11:15

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA