logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2454035
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 226579
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   226579
 Godziny urzędowania   7014
 Organizacja Urzędu   8175
 Struktura organizacyjna   9936
Organy
 Wójt Gminy   9546
  Kompetencje   2555
  Kontakt   2489
  Dyżury   2185
  Zarządzenia   3310
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2600
 Zastępca Wójta Gminy   7054
 Sekretarz Gminy   6267
  Kompetencje   2178
  Kontakt   2110
  Stanowiska   2190
  Dyżury   1904
 Skarbnik Gminy   5726
  Kompetencje   2062
  Kontakt   2001
  Stanowiska   1897
  Dyżury   1730
 Rada Gminy   9656
  Przewodniczący Rady   2677
  Skład Rady   3766
  Regulamin   1812
  Kompetencje   2771
  Protokoły z posiedzeń   20429
  Uchwały Rady Gminy   2891
  Kontakt z radnymi   2373
 Komisje Rady   5009
  Komisja Gospodarki i Mienia   1912
   Skład osobowy   1851
  Komisja Infrastruktury Technicznej   1748
   Skład osobowy   1636
  Komisja Rewizyjna   1812
   Przedmiot działania   1644
   Skład osobowy   1510
  Komisja Socjalna   1886
   Skład osobowy   1776
 Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska   7810
  Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych   5059
  Referat Finansowy   4260
  Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa   4455
  Referat Obsługi Placówek Oświatowych   555
  Radca prawny   1398
Prawo Lokalne
 Statut   6940
 Regulamin   5376
 Budżet   7118
  Rok 2018   248
  Rok 2017   993
  Rok 2016   1438
  Rok 2015   1099
  Rok 2014   1955
  Rok 2013   2419
  Rok 2012   1380
  Rok 2011   2136
  Rok 2010   2386
  Rok 2009   1935
  Rok 2008   1906
  Rok 2007   3199
  Rok 2006   2562
  Rok 2005   1817
  Rok 2004   1647
  Rok 2003   1675
 Uchwały   16260
   Sesja XXXI   137
   Sesja XXXII   209
  Rok 2018   349
   Sesja XXXIII   194
   Sesja XXXIV   35
   Sesja XXXV   96
  Rok 2017   1541
   Sesja XXII   1279
   Sesja XXIII   636
   Sesja XXIV   465
   Sesja XXV   161
   Sesja XXVI   232
   Sesja XXVII   195
   Sesja XXVIII   434
   Sesja XXIX   276
   Sesja XXX   246
  Rok 2016   1224
   Sesja XIV   792
   Sesja XV   881
   Sesja XVI   1084
   Sesja XVII   1103
   Sesja XVIII   503
   Sesja XIX   849
   Sesja XX   664
   Sesja XXI   1017
  Rok 2015   1500
   Sesja IV   1922
   Sesja V   556
   Sesja VI   711
   Sesja VII   1034
   Sesja VIII   1222
   Sesja IX   617
   Sesja X   830
   Sesja XI   286
   Sesja XII   614
   Sesja XIII   1109
  Rok 2014   1354
   Sesja XXXVI   1556
   Sesja XXXVII   779
   Sesja XXXVIII   1195
   Sesja XXXIX   1136
   Sesja XL   1079
   Sesja XLI   918
   Sesja XLII   1128
   Sesja I   687
   Sesja II   1050
   Sesja III   568
  Rok 2013   1800
   Sesja XXIII   1377
   Sesja XXIV   928
   Sesja XXV   797
   Sesja XXVI   3387
   Sesja XXVII   1654
   Sesja XXVIII   1570
   Sesja XXIX   829
   Sesja XXX   940
   Sesja XXXI   1177
   Sesja XXXII   748
   Sesja XXXIII   698
   Sesja XXXIV   919
   Sesja XXXV   2021
  Rok 2012   1729
   Sesja XIV   2149
   Sesja XV   1841
   Sesja XVI   1894
   Sesja XVII   1310
   Sesja XVIII   991
   Sesja XIX   739
   Sesja XX   1592
   Sesja XXI   1351
   Sesja XXII   1732
  Rok 2011   2219
   Sesja IV   2370
   Sesja V   1513
   Sesja VI   2286
   Sesja VII   2478
   Sesja VIII   1155
   Sesja IX   1600
   Sesja X   1407
   Sesja XI   893
   Sesja XII   914
   Sesja XIII   1934
  Rok 2010   2041
   Sesja XXV   2087
   Sesja XXVI   1391
   Sesja XXVII   1211
   Sesja XXVIII   2667
   Sesja XXIX   2579
   Sesja XXX   2248
   Sesja I   1526
   Sesja II   962
   Sesja III   2452
  Rok 2009   1669
   Sesja XIX   1847
   Sesja XX   1947
   Sesja XXI   1802
   Sesja XXII   1996
   Sesja XXIII   2021
   Sesja XXIV   3430
  Rok 2008   1668
   Sesja XI   1909
   Sesja XII   1810
   Sesja XIII   3664
   Sesja XIV   2407
   Sesja XV   1335
   Sesja XVI   2146
   Sesja XVII   2106
   Sesja XVIII   2638
  Rok 2007   1661
   Sesja IV   2169
   Sesja V   1684
   Sesja VI   1746
   Sesja VII   1959
   Sesja VIII   2306
   Sesja IX   2320
   Sesja X   2151
  Rok 2006   1582
   IV kwartał   4990
   III kwartał   2662
   II kwartał   6009
   I kwartał   6127
  Rok 2008   1302
  Rok 2005   1535
   IV kwartał   1197
   III kwartał   960
   II kwartał   908
   I kwartał   1069
   II kwatrał   1986
   I kwartał   2340
  Rok 2004   1430
   III kwartał   2172
   IV kwartał   3502
  Rok 2003   1460
   I Kwartał   2675
   II Kwartał   2435
   III Kwartał   1561
   IV Kwartał   4183
 Podatki i opłaty lokalne   7961
  Podatek od nieruchomości   8452
  Podatek od środków transportowych   4749
  Podatek rolny   4383
  Podatek leśny   2234
  Podatek od posiadania psów   1882
  Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy   1805
  Opłata targowa   2790
  Opłata prolongacyjna   1487
  Opłata za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki   2261
 Informacje Urzędu   11659
  Zarządzenia Wójta   6667
   Rok 2002   1908
   Rok 2003   6819
   Rok 2004   5969
   Rok 2005   2069
   Rok 2006   1278
   Rok 2007   8109
   Rok 2008   6990
   Rok 2009   9317
   Rok 2010   13918
   Rok 2011   15332
   Rok 2012   10095
   Rok 2013   10725
   Rok 2014   9990
   Rok 2015   6217
   Rok 2016   5395
   Rok 2017   3699
   Rok 2018   656
   Rok 2003   273
   Rok 2004   316
   Rok 2005   239
   Rok 2006   350
  Obwieszczenia i zawiadomienia   6620
   Rok 2003   2050
   Rok 2004   1017
   Rok 2005   943
   Rok 2006   1093
   Rok 2007   2088
   Rok 2008   2089
   Rok 2009   3657
   Rok 2010   15017
   Rok 2011   5919
   Rok 2012   6883
   Rok 2013   3943
   Rok 2014   5047
   Rok 2015   4349
   Rok 2016   2160
   Rok 2017   2123
   Rok 2018   602
   Rok 2004   562
   Rok 2005   214
   Rok 2006   383
 Wybory   6194
  Rok 2015   656
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   1083
   Referendum ogólnokrajowe   687
   Wybory do Sejmu i Senatu RP   1031
  Rok 2014   1478
   Wybory do Parlamentu Europejskiego   2188
   Wybory samorządowe   3251
  Rok 2011   9723
  Rok 2010   11126
  Rok 2006   1628
   Obwieszczenia Wójta   1158
   Uchwały i ogłoszenia GKW   2145
   Inne   971
   Protokoły   3669
 Strategia rozwoju   12683
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   6403
 Ochrona środowiska   4942
  Publicznie dostępne wykazy danych zawierające informacje o środowisku   2015
  Plan gospodarki odpadami   1959
  Projekt programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kruszyna na lata 2012 - 2032   955
  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach   1818
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kruszyna   424
 Programy współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi   2610
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   80545
  Rok 2018   7217
  Rok 2017   27943
  Rok 2016   26370
  Rok 2015   28357
  Rok 2014   43133
  Rok 2013   38285
  Rok 2012   44568
  Rok 2011   54322
  Rok 2010   38202
  Rok 2009   79198
  Rok 2008   31391
  Rok 2007   31945
  Rok 2006   68149
  Rok 2005   14269
  Rok 2004   11512
  Rok 2003   7877
 Ogłoszenia Konkursów   37128
  Rok 2018   4725
  Rok 2017   19071
  Rok 2016   17337
  Rok 2015   25061
  Rok 2014   5204
  Rok 2013   7803
  Rok 2012   9387
  Rok 2011   7299
  Rok 2010   58735
  Rok 2009   56363
  Rok 2008   6860
  Rok 2007   9439
  Rok 2006   21956
  Rok 2005   7481
 Plan postępowań   745
  Rok 2018   142
  Rok 2017   553
 Emisja obligacji   363
  Rok 2017   703
Załatwianie Spraw
  Małżeństwa, narodziny, zgony   741
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   894
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   617
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   567
   Sporządzenie aktu urodzenia   761
   Sporządzenie aktu zgonu   529
  Dowody osobiste   643
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   761
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   646
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   578
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   644
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   676
   Wniosek o wydanie dowodu osobistego   89
  Meldunki   650
   Zameldowanie na pobyt stały   735
   Zameldowanie na pobyt czasowy   564
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   722
   Wymeldowanie z pobytu stałego   530
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   443
  Nieruchomości   673
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   906
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   816
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   667
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   739
   Podział nieruchomości   725
   Rozgraniczenie nieruchomości   662
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości   719
  Działalność gospodarcza   684
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   982
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   684
  Zezwolenia i decyzje   789
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   630
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   946
  Sprawy obywatelskie   2609
  Urząd stanu cywilnego   2760
  Działalność gospodarcza   2454
  Ochrona środowiska i rolnictwo   2226
  Świadczenia rodzinne   2842
  Oświata   1231
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   1121
 Urbanistyka, architektura   2009
 Planowanie przestrzenne   2441
 Dowody osobiste   1952
 Meldunki   5920
 Wybory   2087
 Działalność gospodarcza   1558
 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   1432
 Geodezja, kartografia   1782
 Gospodarka komunalna   1932
 Drogownictwo   1519
 Gospodarowanie nieruchomościami   2827
 Gospodarka lokalami mieszkalnymi   1628
 Gospodarka lokalami użytkowymi   1573
 Ochrona środowiska   1888
 Podatki i opłaty   1950
 Podatki i opłaty - osoby fizyczne   1789
 Podatki i opłaty - osoby prawne   1666
 Podatki i opłaty - postępowanie egzekucyjne   1389
 Podatki i opłaty - zaświadczenia   1498
 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo   1630
 Urząd stanu cywilnego   1810
 Urząd stanu cywilnego - urodzenia   1445
 Urząd stanu cywilnego - małżeństwa   1398
 Urząd stanu cywilnego - zgony   1453
 Rozwój regionalny   1366
 Usługi techniczne   1549
 Inne sprawy   1872
Inne
 Jednostki organizacyjne   7171
  Gminne Przedszkole w Kruszynie   1992
   Kontakt   1388
   Kierownictwo   1249
   Kontakt   652
   Kierownictwo   677
  Gminne Przedszkole w Widzowie   1982
   Kontakt   1612
   Kierownictwo   1400
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej   2129
   Kontakt   1450
   Kierownictwo   1453
  Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" w Jackowie   2557
   Kontakt   1629
   Kierownictwo   1391
  Zespół Szkolny w Kruszynie   3076
   Kontakt   1744
   Kierownictwo   1658
  Zespól Szkolny w Widzowie   3143
   Kontakt   1731
   Kierownictwo   1516
  Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie oraz jej Filia w Widzowie   2283
   Kontakt   1630
   Kierownictwo   1418
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie   13131
   Kontakt   4612
   Kierownictwo   2334
   Druki do pobrania   2747
 Sołectwa   5572
  Sołectwo Baby   1992
   Sołtys   1737
   Rada Sołecka   1558
   Statut   937
  Sołectwo Bogusławice   1799
   Sołtys   1727
   Rada Sołecka   1558
   Statut   969
  Sołectwo Jacków   1782
   Sołtys   1536
   Rada Sołecka   1476
   Statut   955
  Sołectwo Kruszyna   1787
   Sołtys   1776
   Rada Sołecka   1475
   Statut   926
  Sołectwo Lgota Mała   1719
   Sołtys   1614
   Rada Sołecka   1381
   Statut   965
  Sołectwo Łęg - Kijów   1692
   Sołtys   1401
   Rada Sołecka   1350
   Statut   914
  Sołectwo Pieńki Szczepockie   1600
   Sołtys   1732
   Rada Sołecka   1322
   Statut   902
  Sołectwo Teklinów   1737
   Sołtys   1596
   Rada Sołecka   1473
   Statut   829
  Sołectwo Widzów   1844
   Sołtys   1759
   Rada Sołecka   1665
   Statut   959
  Sołectwo Widzówek   1562
   Sołtys   1556
   Rada Sołecka   1371
   Statut   874
  Sołectwo Wikłów   1633
   Sołtys   1550
   Rada Sołecka   1434
   Statut   895
 Stowarzyszenia   4730
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bogusławicach   1966
  Ochotnicza Straż Pożarna w Jackowie   1977
  Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie   1911
  Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie Małej   1790
  Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu   1924
  Ochotnicza Straż Pożarna w Widzowie   1810
  Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie"   1532
  Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie   1715
 Konsultacje społeczne   1810
  Rok 2013   766
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   700
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    1408
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)   791
  Rok 2014   488
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   427
   Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2014-2020   550
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kruszyna na lata 2014 - 2020   570
  Rok 2015   317
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   252
   Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku   585
  Rok 2016   248
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   257
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi    562
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   507
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - etap I   311
  Rok 2017   228
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   209
   Gospodarka odpadami komunalnymi    194
  Rok 2018   82
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   39
   Gospodarka odpadami komunalnymi   29
   Podział gminy Kruszyna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Kruszyna   67
 Infrastruktura   4163
  Zaopatrzenie w wodę   1932
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków   2275
  Drogi   2029
 Oświadczenia majątkowe   11600
  Rok 2016   736
   Radni Rady Gminy   583
   Wójt Gminy   566
   Urząd Gminy   277
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   144
   Jednostki oświatowe   194
   Gminna Biblioteka Publiczna   109
  Rok 2015   843
   Radni Rady Gminy   1575
   Wójt Gminy   372
   Urząd Gminy   645
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   383
   Jednostki oświatowe   657
   Gminna Biblioteka Publiczna   278
  Rok 2014   1364
   Radni Rady Gminy - zakończenie kadencji   1785
   Radni Rady Gminy   1382
   Gminna Biblioteka Publiczna   300
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   424
   Jednostki oświatowe   700
   Urząd Gminy   648
   Wójt Gminy   426
  Rok 2013   1384
   Jednostki oświatowe   1601
   Wójt Gminy   542
   Radni Rady Gminy   2138
   Urząd Gminy   874
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   446
   Gminna Biblioteka Publiczna   422
  Rok 2012   927
   Wójt Gminy   621
   Radni Rady Gminy   2297
   Urząd Gminy   947
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   582
   Jednostki oświatowe   1160
   Gminna Biblioteka Publiczna   521
  Rok 2011   1291
   Wójt Gminy   886
   Z-ca Wójta Gminy   742
   Radni Rady Gminy   2768
   Urząd Gminy   1075
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   781
   Jednostki oświatowe   1693
   Gminna Biblioteka Publiczna   712
  Rok 2010   2798
   Wójt Gminy   1924
   Z-ca Wójta Gminy   1375
   Radni Rady Gminy   3180
   Urząd Gminy   1096
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   930
   Jednostki oświatowe   2302
   Gminna Biblioteka Publiczna   903
  Rok 2009   1511
   Wójt Gminy   962
   Radni Rady Gminy   3327
   Urząd Gminy   1542
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1010
   Jednostki oświatowe   2119
  Rok 2008   1918
   Wójt Gminy   1461
   Radni Rady Gminy   3847
   Urząd Gminy   1736
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1121
   Jednostki oświatowe   2754
   Gminna Biblioteka Publiczna   1053
  Rok 2007   1643
   Wójt Gminy   1183
   Radni Rady Gminy   3373
   Urząd Gminy   2020
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1082
   Jednostki oświatowe   3122
   Gminna Biblioteka Publiczna   1017
  Rok 2006   1502
   Wójt Gminy   1277
   Radni Rady Gminy   3698
   Urząd Gminy   1708
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1164
   Jednostki oświatowe   2911
   Gminna Biblioteka Publiczna   1026
  Rok 2005   1785
   Wójt Gminy   1316
   Radni Rady Gminy 2002-2006   4451
   Urząd Gminy   2086
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1119
   Jednostki oświatowe   2827
   Gminna Biblioteka Publiczna   1132
   Radni Rady Gminy 2006-2010   4157
  Rok 2004   1635
   Wójt Gminy   1826
   Radni Rady Gminy   11675
   Urząd Gminy   3896
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1623
   Jednostki oświatowe   8016
   Gminna Biblioteka Publiczna   1617
  Rok 2003   1477
   Wójt Gminy   1766
   Radni Rady Gminy   11640
   Urząd Gminy   3841
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1651
   Jednostki oświatowe   9031
   Gminna Biblioteka Publiczna   1744
  Rok 2002   1544
   Wójt Gminy   1764
   Radni Rady Gminy   11986
   Urząd Gminy   3754
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1692
   Jednostki oświatowe   8753
   Gminna Biblioteka Publiczna   1676
 Rejestry publiczne   2118
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   1569
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   1488
  Rejestr zamówień publicznych   1128
  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy   1236
  Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   1207
  Rejestr decyzji celu publicznego   1147
  Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego   1102
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruszyna   645
 Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   802
  Rok 2018   35
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   19
   Ujęcie wody Lgota Mała   17
   Ujęcie wody Kruszyna   36
  Rok 2017   21
   Studnia publiczna - Bogusławice   11
   Ujęcie wody Lgota Mała   11
   Ujęcie wody Kruszyna   15
  Rok 2016   324
   Ujęcie wody Kruszyna   407
   Ujęcie wody Lgota Mała   279
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   108
  Rok 2015   221
   Ujęcie wody Kruszyna   387
   Ujęcie wody Lgota Mała   337
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   268
  Rok 2014   219
   Ujęcie wody Kruszyna   449
   Ujęcie wody Lgota Mała   445
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   475
 Inne informacje publiczne   7084
 Redakcja Biuletynu   5218


wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA