logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Gospodarowanie nieruchomościami
1.

Gospodarowanie nieruchomościami

Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu gminy bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy

Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy

Oddanie nieruchomości gminy w trwały zarząd

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności

Sprzedaż nieruchomości gminy dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Użyczenie gruntów gminnych

Wykupy nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przez gminę

Zbycie nieruchomości gminy w drodze przetargu

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat

Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu


Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2013-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2013-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-07 09:50

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA