logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Meldunki
1.

Meldunki

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy cudzoziemca nie będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy cudzoziemca nie będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt ponad 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z zagranicy

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych

Wydanie zaświadczenia z akt meldunkowych


Załączniki: Rozmiar:
52.610 KB

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy KRUSZYNA
Za treść odpowiada: Sekretarz Gminy
Osoba, która wprowadziła dane: Piotr Włodarczyk
Data wytworzenia informacji: 2012-05-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2012-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-07 09:07

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA