logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

261.

Data:

2018-01-29 14:45
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 15.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Kruszyna na rok szkolny 2018/2019
Wykonał: Urszula Wasiel

262.

Data:

2018-01-29 14:42
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 15.01.2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Kruszyna na rok szkolny 2018/2019
Wykonał: Urszula Wasiel

263.

Data:

2018-01-29 14:09
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 2/2018 Podrejestr zarządzeń dot. budżetu
Wykonał: Urszula Wasiel

264.

Data:

2018-01-29 14:08
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie nr 2/2018 Podrejestr zarządzeń dot. budżetu
Wykonał: Urszula Wasiel

265.

Data:

2018-01-29 13:58
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 03.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 3 przeznaczonych do oddania w najem
Wykonał: Piotr Włodarczyk

266.

Data:

2018-01-29 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 03.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 3 przeznaczonych do oddania w najem
Wykonał: Urszula Wasiel

267.

Data:

2018-01-29 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 03.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Jackowie przy ul. Szkolnej 3 przeznaczonych do oddania w najem
Wykonał: Urszula Wasiel

268.

Data:

2018-01-23 13:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Konkursów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonał: Piotr Włodarczyk

269.

Data:

2018-01-23 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Konkursów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonał: Piotr Włodarczyk

270.

Data:

2018-01-23 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Konkursów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonał: Piotr Włodarczyk

271.

Data:

2018-01-23 13:29
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Konkursów > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Wykonał: Piotr Włodarczyk

272.

Data:

2018-01-23 12:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. Zakup licencji i wdrożenie e-usług w ramach projektu "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna"
Wykonał: Krzysztof Gębski

273.

Data:

2018-01-23 07:44
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku przychodni lekarskiej, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 438 obręb Widzów, przy ul. Antoniowskiej w miejscowości Widzów
Wykonał: Piotr Kmiecik

274.

Data:

2018-01-23 07:43
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku przychodni lekarskiej, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 438 obręb Widzów, przy ul. Antoniowskiej w miejscowości Widzów
Wykonał: Piotr Kmiecik

275.

Data:

2018-01-23 07:42
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku przychodni lekarskiej, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 438 obręb Widzów, przy ul. Antoniowskiej w miejscowości Widzów
Wykonał: Piotr Kmiecik

276.

Data:

2018-01-17 13:52
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXII/227/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

277.

Data:

2018-01-17 13:52
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII/227/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

278.

Data:

2018-01-17 13:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXII/226/2018 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018 rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

279.

Data:

2018-01-17 13:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII/226/2018 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018 rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

280.

Data:

2018-01-17 13:50
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII/225/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/222/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Wykonał: Grażyna Olczyk

<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   - następna >>>wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA