logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

361.

Data:

2017-12-15 15:02
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 8.12.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wyposażenie Szkół Podstawowych w ramach projektu pn.Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna-zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego
Wykonał: Urszula Wasiel

362.

Data:

2017-12-15 14:49
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 20.11.12017 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie indywidualnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Wykonał: Urszula Wasiel

363.

Data:

2017-12-15 14:49
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 20.11.12017 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie indywidualnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Wykonał: Urszula Wasiel

364.

Data:

2017-12-15 14:47
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 20.11.12017 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie indywidualnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli
Wykonał: Urszula Wasiel

365.

Data:

2017-12-15 14:13
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 15.11.12017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

366.

Data:

2017-12-15 14:09
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 15.11.12017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

367.

Data:

2017-12-15 14:08
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 15.11.12017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

368.

Data:

2017-12-15 14:08
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 15.11.12017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

369.

Data:

2017-12-15 14:05
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 15.11.12017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

370.

Data:

2017-12-15 12:31
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. Zakup licencji i wdrożenie e-usług w ramach projektu "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna"
Wykonał: Krzysztof Gębski

371.

Data:

2017-12-15 12:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Krzysztof Gębski

372.

Data:

2017-12-15 12:16
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg i placów publicznych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Krzysztof Gębski

373.

Data:

2017-12-15 12:14
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Krzysztof Gębski

374.

Data:

2017-12-15 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyposażenie Szkół Podstawowych w ramach projektu pn. Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna - zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego
Wykonał: Ewelina Kokot

375.

Data:

2017-12-15 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyposażenie Szkół Podstawowych w ramach projektu pn. Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna - zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego
Wykonał: Ewelina Kokot

376.

Data:

2017-12-15 09:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyposażenie Szkół Podstawowych w ramach projektu pn. Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna - zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego
Wykonał: Ewelina Kokot

377.

Data:

2017-12-14 15:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg i placów publicznych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Krzysztof Gębski

378.

Data:

2017-12-14 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Krzysztof Gębski

379.

Data:

2017-12-14 09:03
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXIX
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIX/212/2017 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

380.

Data:

2017-12-14 09:01
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXIX
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIX/212/2017 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

<<< poprzednia -   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27   - następna >>>wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA