logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

481.

Data:

2017-10-23 15:11
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 25.09.2017 r w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli i dyrektorów
Wykonał: Urszula Wasiel

482.

Data:

2017-10-23 15:11
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 25.09.2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Kruszyna pk CHMURA 2017 z elementami działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Wykonał: Urszula Wasiel

483.

Data:

2017-10-23 15:10
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 31.08.2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolnego w Widzowie
Wykonał: Urszula Wasiel

484.

Data:

2017-10-23 15:10
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 01.09.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.Powstańców Styczniowych w Kruszynie
Wykonał: Urszula Wasiel

485.

Data:

2017-10-23 15:10
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 01.09.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
Wykonał: Urszula Wasiel

486.

Data:

2017-10-23 15:09
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 24.08.2017 r. w sprawie zrzeczenia się przez Gminę Kruszyna odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe
Wykonał: Urszula Wasiel

487.

Data:

2017-10-23 15:09
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 31.08.2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolnego w Kruszynie
Wykonał: Urszula Wasiel

488.

Data:

2017-10-23 15:08
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.08.2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wykonał: Urszula Wasiel

489.

Data:

2017-10-23 15:08
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 17.08.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w miejscowości Baby
Wykonał: Urszula Wasiel

490.

Data:

2017-10-23 14:58
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 24.07.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadania pn Przebudowy i remonty dróg gminnych w miejscowościach Bogusławice oraz Remonty dróg gminnych w miejscowości Widzów
Wykonał: Urszula Wasiel

491.

Data:

2017-10-23 14:58
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 08.08.2017w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Kruszynie
Wykonał: Urszula Wasiel

492.

Data:

2017-10-23 14:58
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 11.08.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Kruszynie
Wykonał: Urszula Wasiel

493.

Data:

2017-10-23 14:57
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 21.03.2017 r. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

494.

Data:

2017-10-23 14:57
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 23.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowego"Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

495.

Data:

2017-10-23 14:55
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr32/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 17.05.2017 r W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie p.n. "Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie przy ul. Kmicica 5"
Wykonał: Urszula Wasiel

496.

Data:

2017-10-23 14:55
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 13.03.2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym kandydatów do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

497.

Data:

2017-10-23 14:54
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 16.02.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017r.
Wykonał: Urszula Wasiel

498.

Data:

2017-10-23 14:54
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 17.02.2017 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kruszyna w 2017r."
Wykonał: Urszula Wasiel

499.

Data:

2017-10-23 14:54
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 13.03.2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prpwadzonych przez Gminę Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

500.

Data:

2017-10-23 14:53
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 31.01.2017 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

<<< poprzednia -   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33   - następna >>>wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA