logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

561.

Data:

2017-10-18 16:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Krzysztof Gębski

562.

Data:

2017-10-18 16:04
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Krzysztof Gębski

563.

Data:

2017-10-18 16:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Krzysztof Gębski

564.

Data:

2017-10-18 16:03
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Krzysztof Gębski

565.

Data:

2017-10-18 16:02
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Krzysztof Gębski

566.

Data:

2017-10-18 16:01
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Krzysztof Gębski

567.

Data:

2017-10-18 15:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Krzysztof Gębski

568.

Data:

2017-10-18 15:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Krzysztof Gębski

569.

Data:

2017-10-16 14:21
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange "JACKÓW_WIEŻA". Stacja bazowa składa się z: wieży stalowej H=52,48 m, systemu anten nadawczo-odbiorczych wraz z osprzętem, szaf teletechnicznych posadowionych u podstaw wieży, instalacji zasilającej, ogrodzenia terenu inwestycji oraz wykonania tymczasowej drogi na czas prowadzenia prac na terenie nieruchomości nr ewid. 385/3 obręb Jacków.
Wykonał: Piotr Kmiecik

570.

Data:

2017-10-16 14:19
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange "JACKÓW_WIEŻA" na terenie nieruchomości nr ewid. 385/3 obręb Jacków.
Wykonał: Piotr Kmiecik

571.

Data:

2017-10-16 14:17
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange "JACKÓW_WIEŻA" na terenie nieruchomości nr ewid. 385/3 obręb Jacków.
Wykonał: Piotr Kmiecik

572.

Data:

2017-10-16 14:14
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange ?JACKÓW_WIEŻA?.
Wykonał: Piotr Kmiecik

573.

Data:

2017-10-12 15:02
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z posiedzeń >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXVII/2017 z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 18 sierpnia 2017r. w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 7.30 do 8.00
Wykonał: Magdalena Borowiecka

574.

Data:

2017-10-12 15:01
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z posiedzeń >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XXVII/2017 z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 18 sierpnia 2017r. w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 7.30 do 8.00
Wykonał: Magdalena Borowiecka

575.

Data:

2017-10-12 14:59
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z posiedzeń >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXVI/2017 z XXVI Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 02 sierpnia 2017r. w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 11.40
Wykonał: Magdalena Borowiecka

576.

Data:

2017-10-12 14:57
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z posiedzeń >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół nr XXVI/2017 z XXVI Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 02 sierpnia 2017r. w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 ? 11.40
Wykonał: Magdalena Borowiecka

577.

Data:

2017-10-12 14:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/199/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/161/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie przy ul. Kmicica 5"
Wykonał: Magdalena Borowiecka

578.

Data:

2017-10-12 14:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/198/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 2 sierpnia 2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I"
Wykonał: Magdalena Borowiecka

579.

Data:

2017-10-12 14:50
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/199/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/161/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ?Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie przy ul. Kmicica 5?
Wykonał: Magdalena Borowiecka

580.

Data:

2017-10-12 14:49
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/198/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 2 sierpnia 2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna ? Etap I"
Wykonał: Magdalena Borowiecka

<<< poprzednia -   21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37   - następna >>>wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA