logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

621.

Data:

2017-09-22 11:17
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Rok 2016 > Jednostki oświatowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Przedszkola w Widzowie Pani Iwony Zatoń
Wykonał: Piotr Włodarczyk

622.

Data:

2017-09-22 11:17
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Rok 2016 > Jednostki oświatowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Przedszkola w Widzowie Pani Iwony Zatoń
Wykonał: Piotr Włodarczyk

623.

Data:

2017-09-22 11:16
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Rok 2016 > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS Pani Iwony Organki
Wykonał: Piotr Włodarczyk

624.

Data:

2017-09-22 11:16
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Rok 2016 > Jednostki oświatowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej Pani Magdaleny Kowalczyk
Wykonał: Piotr Włodarczyk

625.

Data:

2017-09-22 11:16
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Rok 2016 > Jednostki oświatowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej Pani Magdaleny Kowalczyk
Wykonał: Piotr Włodarczyk

626.

Data:

2017-09-22 11:15
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Rok 2016 > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Kierownika GOPS Pani Iwony Organki
Wykonał: Piotr Włodarczyk

627.

Data:

2017-09-22 11:14
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Rok 2016 > Urząd Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pani Małgorzaty Wierzbickiej
Wykonał: Piotr Włodarczyk

628.

Data:

2017-09-22 11:14
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Rok 2016 > Urząd Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Pani Małgorzaty Wierzbickiej
Wykonał: Piotr Włodarczyk

629.

Data:

2017-09-22 11:13
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Rok 2016 > Urząd Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Pana Zbigniewa Zasępy
Wykonał: Piotr Włodarczyk

630.

Data:

2017-09-22 11:13
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Rok 2016 > Urząd Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Pana Zbigniewa Zasępy
Wykonał: Piotr Włodarczyk

631.

Data:

2017-09-22 11:12
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Rok 2016 > Urząd Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Obsługi Placówek Oświatowych Pani Kamili Gałkowskiej
Wykonał: Piotr Włodarczyk

632.

Data:

2017-09-22 11:12
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Rok 2016 > Urząd Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Kierownika Referatu Obsługi Placówek Oświatowych Pani Kamili Gałkowskiej
Wykonał: Piotr Włodarczyk

633.

Data:

2017-09-22 11:11
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Rok 2016 > Urząd Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Eweliny Kokot
Wykonał: Piotr Włodarczyk

634.

Data:

2017-09-22 11:10
Dział: Inne > Oświadczenia majątkowe > Rok 2016 > Urząd Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Pani Eweliny Kokot
Wykonał: Piotr Włodarczyk

635.

Data:

2017-09-22 09:09
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kruszyna ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszyna oznaczonej numerem ewidencyjnym 282, położonej we wsi Jacków
Wykonał: Joanna Normont-Tarnowska

636.

Data:

2017-09-21 15:02
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kruszyna ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszyna oznaczonej numerem ewidencyjnym 315, położonej we wsi Jacków
Wykonał: Joanna Normont-Tarnowska

637.

Data:

2017-09-21 15:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kruszyna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kruszyna oznaczonej numerem ewidencyjnym 1691/1, położonej we wsi Jacków
Wykonał: Joanna Normont-Tarnowska

638.

Data:

2017-09-21 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Kruszyna ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kruszyna oznaczonych numerami ewidencyjnymi 406/1 i 407/6, położonych we wsi Kruszyna
Wykonał: Joanna Normont-Tarnowska

639.

Data:

2017-09-15 11:39
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2014 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2014
Wykonał: Ewelina Kokot

640.

Data:

2017-09-13 14:56
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 01.09.12017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
Wykonał: Urszula Wasiel

<<< poprzednia -   24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   - następna >>>wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA