logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

581.

Data:

2017-10-12 14:49
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/199/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/161/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ?Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie przy ul. Kmicica 5?
Wykonał: Magdalena Borowiecka

582.

Data:

2017-10-12 14:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/198/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/182/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 2 sierpnia 2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna ? Etap I"
Wykonał: Magdalena Borowiecka

583.

Data:

2017-10-12 14:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/197/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dziemiany na naprawę infrastruktury gminnej uszkodzonej w nawałnicach
Wykonał: Magdalena Borowiecka

584.

Data:

2017-10-12 14:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/197/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dziemiany na naprawę infrastruktury gminnej uszkodzonej w nawałnicach
Wykonał: Magdalena Borowiecka

585.

Data:

2017-10-12 14:45
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/196/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna
Wykonał: Magdalena Borowiecka

586.

Data:

2017-10-12 14:36
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/196/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna
Wykonał: Magdalena Borowiecka

587.

Data:

2017-10-12 14:35
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/195/2017 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2017r.
Wykonał: Magdalena Borowiecka

588.

Data:

2017-10-12 14:34
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/195/2017 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2017r.
Wykonał: Magdalena Borowiecka

589.

Data:

2017-10-12 14:33
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/194/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" w Jackowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Fundacji "Elementarz" w Jackowie
Wykonał: Magdalena Borowiecka

590.

Data:

2017-10-12 14:32
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/194/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Fundacji ?Elementarz?? w Jackowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Fundacji ?Elementarz?? w Jackowie
Wykonał: Magdalena Borowiecka

591.

Data:

2017-10-12 14:30
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/193/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lgocie Małej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lgocie Małej wchodzącą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lgocie Małej
Wykonał: Magdalena Borowiecka

592.

Data:

2017-10-12 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/193/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lgocie Małej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lgocie Małej wchodzącą w skład Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Lgocie Małej
Wykonał: Magdalena Borowiecka

593.

Data:

2017-10-12 14:28
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/193/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lgocie Małej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Lgocie Małej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lgocie Małej wchodzącą w skład Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Lgocie Małej
Wykonał: Magdalena Borowiecka

594.

Data:

2017-10-12 14:27
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/190/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Wykonał: Magdalena Borowiecka

595.

Data:

2017-10-12 14:26
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/192/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolnego w Widzowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie i Gimnazjum w Widzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
Wykonał: Magdalena Borowiecka

596.

Data:

2017-10-12 14:25
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/190/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Wykonał: Magdalena Borowiecka

597.

Data:

2017-10-12 14:23
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/192/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolnego w Widzowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie i Gimnazjum w Widzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
Wykonał: Magdalena Borowiecka

598.

Data:

2017-10-12 14:20
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXVIII/192/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolnego w Widzowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie i Gimnazjum w Widzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
Wykonał: Magdalena Borowiecka

599.

Data:

2017-10-12 14:19
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/190/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Wykonał: Magdalena Borowiecka

600.

Data:

2017-10-12 14:18
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXVIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXVIII/191/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkolnego w Kruszynie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie i Gimnazjum im. Bohaterów Września w Kruszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie
Wykonał: Magdalena Borowiecka

<<< poprzednia -   22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38   - następna >>>wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA