logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

501.

Data:

2017-10-23 14:53
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 8.02.2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnych
Wykonał: Urszula Wasiel

502.

Data:

2017-10-23 14:53
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 8.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Wykonał: Urszula Wasiel

503.

Data:

2017-10-23 14:46
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 30.01.2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania na 2017r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

504.

Data:

2017-10-23 14:45
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 27.01.2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie i jego zastępcy do prowadzenia postępowań i wydania decyzji w sprawach jednorazowych świadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wykonał: Urszula Wasiel

505.

Data:

2017-10-23 14:44
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 18.01.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds.księgowości podatkowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

506.

Data:

2017-10-23 14:44
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kruszyna w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Wykonał: Urszula Wasiel

507.

Data:

2017-10-23 14:43
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 05.01.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w dniu 13.01.2017 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna"
Wykonał: Urszula Wasiel

508.

Data:

2017-10-23 14:42
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.10.2017 r. w sprawie powołaoa komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg i placów publicznych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

509.

Data:

2017-10-23 14:41
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.10.2017 r. w sprawie powołaoa komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg i placów publicznych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

510.

Data:

2017-10-23 14:37
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.10.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Urszula Wasiel

511.

Data:

2017-10-23 14:37
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.10.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Urszula Wasiel

512.

Data:

2017-10-23 14:37
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.10.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Urszula Wasiel

513.

Data:

2017-10-23 14:36
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.10.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Urszula Wasiel

514.

Data:

2017-10-23 14:36
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.10.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla obiektów Gminy Kruszyna i jej jednostek organizacyjnych
Wykonał: Urszula Wasiel

515.

Data:

2017-10-23 14:30
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 08.05.2017 r. w sprawie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej z przyłączami,przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I"
Wykonał: Urszula Wasiel

516.

Data:

2017-10-23 14:30
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 04.05.2017 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2017 na terenie gminy Kruszyna"
Wykonał: Urszula Wasiel

517.

Data:

2017-10-23 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 26.09.2017 r. w sprawie przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej
Wykonał: Urszula Wasiel

518.

Data:

2017-10-23 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 26.09.12017 r. w sprawie przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej
Wykonał: Urszula Wasiel

519.

Data:

2017-10-23 14:29
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonał: Urszula Wasiel

520.

Data:

2017-10-23 14:28
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 26.09.12017 r. w sprawie przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej
Wykonał: Urszula Wasiel

<<< poprzednia -   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34   - następna >>>wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA