logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

281.

Data:

2018-01-17 13:49
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXII/225/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/222/2017 rady Gminy Kruszyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Wykonał: Grażyna Olczyk

282.

Data:

2018-01-17 13:49
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII/225/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/222/2017 rady Gminy Kruszyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Wykonał: Grażyna Olczyk

283.

Data:

2018-01-17 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI/224/2018 w sprawie w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

284.

Data:

2018-01-17 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI/223/2018 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

285.

Data:

2018-01-17 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXI
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI/224/2018 w sprawie w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

286.

Data:

2018-01-17 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI/223/2018 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

287.

Data:

2018-01-17 13:45
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXI
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI/223/2018 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

288.

Data:

2018-01-17 10:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Wykonał: Krzysztof Gębski

289.

Data:

2018-01-17 10:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Wykonał: Krzysztof Gębski

290.

Data:

2018-01-17 10:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Wykonał: Krzysztof Gębski

291.

Data:

2018-01-16 14:32
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2018 > Gospodarka odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Gospodarka odpadami komunalnymi
Wykonał: Piotr Włodarczyk

292.

Data:

2018-01-15 10:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. Zakup licencji i wdrożenie e-usług w ramach projektu "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna"
Wykonał: Krzysztof Gębski

293.

Data:

2018-01-12 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na usługę organizacji dziewięciu jednodniowych wycieczek edukacyjnych w ramach projektu ?Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna?
Wykonał: Ewelina Kokot

294.

Data:

2018-01-12 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na usługę organizacji dziewięciu jednodniowych wycieczek edukacyjnych w ramach projektu ?Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna?
Wykonał: Ewelina Kokot

295.

Data:

2018-01-12 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na usługę organizacji dziewięciu jednodniowych wycieczek edukacyjnych w ramach projektu ?Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna?
Wykonał: Ewelina Kokot

296.

Data:

2018-01-12 14:18
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie do składania ofert na usługę organizacji dziewięciu jednodniowych wycieczek edukacyjnych w ramach projektu ?Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna?
Wykonał: Ewelina Kokot

297.

Data:

2018-01-11 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. Zakup licencji i wdrożenie e-usług w ramach projektu "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna"
Wykonał: Krzysztof Gębski

298.

Data:

2018-01-11 12:15
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Konkursów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację
Wykonał: Piotr Włodarczyk

299.

Data:

2018-01-11 09:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu p.n.: "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna"
Wykonał: Krzysztof Gębski

300.

Data:

2018-01-09 10:55
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla budowy budynku przychodni lekarskiej na działce nr ewid. 438 obręb Widzów, w miejscowości Widzów
Wykonał: Piotr Kmiecik

<<< poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23   - następna >>>wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA