logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

21.

Data:

2018-05-24 10:47
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z posiedzeń >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Z XXXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 21 marca 2018r.
Wykonał: Grażyna Olczyk

22.

Data:

2018-05-24 10:46
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z posiedzeń >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Z XXXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 21 marca 2018r.
Wykonał: Grażyna Olczyk

23.

Data:

2018-05-24 10:45
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z posiedzeń >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół Z XXXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 21 marca 2018r.
Wykonał: Grażyna Olczyk

24.

Data:

2018-05-24 10:44
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z posiedzeń >
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół Z XXXIII Sesja Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 21 marca 2018r.
Wykonał: Grażyna Olczyk

25.

Data:

2018-05-24 09:43
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z posiedzeń >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXX/2017 z XXX Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 20 grudnia 2017r. w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 12.20
Wykonał: Grażyna Olczyk

26.

Data:

2018-05-24 09:42
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z posiedzeń >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXXI/2018 z XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 8 stycznia 2018r. w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 16.30 do 17.00
Wykonał: Grażyna Olczyk

27.

Data:

2018-05-24 09:41
Dział: Organy > Rada Gminy > Protokoły z posiedzeń >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół nr XXXII/2018 z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 15 stycznia 2018r. w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 8.00 do 8.30
Wykonał: Grażyna Olczyk

28.

Data:

2018-05-24 08:01
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV/240/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016-2022
Wykonał: Grażyna Olczyk

29.

Data:

2018-05-23 21:07
Dział: Urząd > Godziny urzędowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy czynny jest.
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano informację
Wykonał: Piotr Włodarczyk

30.

Data:

2018-05-23 13:34
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII/236/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Wykonał: Grażyna Olczyk

31.

Data:

2018-05-23 13:30
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII/235/2018 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

32.

Data:

2018-05-23 13:28
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIII/233/2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2018 roku
Wykonał: Grażyna Olczyk

33.

Data:

2018-05-23 13:26
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/251/2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie
Wykonał: Grażyna Olczyk

34.

Data:

2018-05-23 13:25
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/250/2018 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2018
Wykonał: Grażyna Olczyk

35.

Data:

2018-05-23 13:25
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV/251/2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jackowie
Wykonał: Grażyna Olczyk

36.

Data:

2018-05-23 13:24
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/249/2018 w sprawie zaopiniowania podziału powiatu częstochowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu
Wykonał: Grażyna Olczyk

37.

Data:

2018-05-23 13:24
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV/250/2018 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2018
Wykonał: Grażyna Olczyk

38.

Data:

2018-05-23 13:23
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV/249/2018 w sprawie zaopiniowania podziału powiatu częstochowskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu
Wykonał: Grażyna Olczyk

39.

Data:

2018-05-23 13:22
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV/248/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 marca 2018 r w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

40.

Data:

2018-05-23 13:22
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/248/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/229/2018 Rady Gminy Kruszyna z dnia 21 marca 2018 r w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA