logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

41.

Data:

2018-05-23 13:21
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/247/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016- 2022 -Etap I : rok 2018
Wykonał: Grażyna Olczyk

42.

Data:

2018-05-23 13:20
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/247/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. ? Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016- 2022 -Etap I : rok 2018?
Wykonał: Grażyna Olczyk

43.

Data:

2018-05-23 13:20
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/247/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. ? Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016- 2022 -Etap I : rok 2018?
Wykonał: Grażyna Olczyk

44.

Data:

2018-05-23 13:19
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/246/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Wykonał: Grażyna Olczyk

45.

Data:

2018-05-23 13:19
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV/247/2018
Wykonał: Grażyna Olczyk

46.

Data:

2018-05-23 13:17
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV/246/2018 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
Wykonał: Grażyna Olczyk

47.

Data:

2018-05-23 13:16
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV/245/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Wykonał: Grażyna Olczyk

48.

Data:

2018-05-23 13:16
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/245/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Wykonał: Grażyna Olczyk

49.

Data:

2018-05-23 13:15
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/244/2018 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

50.

Data:

2018-05-23 13:14
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV/244/2018 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

51.

Data:

2018-05-23 13:13
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/243/2018 w sprawie uchylenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

52.

Data:

2018-05-23 13:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV/243/2018 w sprawie uchylenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

53.

Data:

2018-05-23 13:11
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXV/242/2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2018 roku
Wykonał: Grażyna Olczyk

54.

Data:

2018-05-23 13:11
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXV/242/2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2018 roku
Wykonał: Grażyna Olczyk

55.

Data:

2018-05-23 13:09
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIV
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV/241/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nie ekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

56.

Data:

2018-05-23 13:09
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV/241/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nie ekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

57.

Data:

2018-05-23 11:40
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIV
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXIV/240/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016-2022
Wykonał: Grażyna Olczyk

58.

Data:

2018-05-23 11:39
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIV
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr XXXIV/240/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016-2022
Wykonał: Grażyna Olczyk

59.

Data:

2018-05-23 11:36
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV/240/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016-2022
Wykonał: Grażyna Olczyk

60.

Data:

2018-05-23 11:35
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2018 > Sesja XXXIV
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXIV/240/2015 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna na lata 2016-2022
Wykonał: Grażyna Olczyk

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>wersja do druku drukuj
top
Realizacja "Akcess-Net" Pomoc  

test WCAG 2.0 (Level AA) Totally Valid HTML5 Totally Valid WCAG 2.0 AAA